Publication:

Rotorua Weekender - 2021-11-26

Data:

Nga¯ mahi a¯ Rongo-ma¯-ta¯ne

KAHU KI ROTORUA

Tekau mā tahi noa ngā tau o Bernie Hornfeck te pakeke i a ia i Ingarangi ka pāhū mai te pakanga tuarua o te ao i te tau 1939. Ka hoki ōna maumaharatanga ki te¯rā wā. “He mōhio nō te kawanatanga me kaha ia ki te whāngai i te 6o miriona tangata, nā reira ka wā hia katoatia te¯ nei whenua i runga i te kore utu, ko ngā roherohenga ka puta mai, kai ia tāone matua, kai ia tāone pakupaku, kai ia hāpori hoki hai aha? Kia ora ai ngā tangata”. Ka tukua ngā kaipuke ki Kanata ki te whakahoki mai kai kia ora ai tātou engari e hia ke¯ ngā mano tangata i mate atu ai i ngā waka whakatakere o ngā Tiamana e patu haerehia ana i ngā kaipuke kawe kai”. “Ka mate rātou ngā tangata i runga i ngā kaipuke ko te whakaora i a mātou te hunga kai kore te pū take. Kua titia ngā maumaharatanga o e¯nei tangata māia ki taku ngākau”. Hoake ki te tau 1949/50 kai te hakoke haere a Bernie i ngā huarahi o Ingarangi, ka tupono te whare rangatira o Niu T¯ıreni. Nā kōnei ka huri tōku ao, ka tāti hoki taku hononga wairua ki te kūmara. “Nāku te kūmara i kawe atu ki Kaingaroa me te mea kāre hoki te iwi i whakapono mai ka ora te kūmara i te¯nei whenua. Ka taupokina te whenua ki te kahu kirihou mangu – ana ! ka tupu te kūmara, ka wehi katoa te iwi”. Na te kū mara ka tū takitaki ai te¯nei kaumatua ki tōna hoa, ki a Whare, he ringa rehe nō Te Whānau-ā- Apanui me Te Whakatōhea, ā, ka taka te wā ka mōea hai makau mōna. “Taku kitehanga atu i a ia, ka hinga katoa ngā poupou o tōku whatumanawa, he mōhio nōku koia hai hoa haere mōku. Hai tāna, ki te kaha ahau ki te whakatupu kūmara ki te Tai Rāwhiti pe¯nei i Kaingaroa nei, ka moea”. Kāti! Ka moe tahi rāua waihoki, ka whānau a rāua tamariki tokotoru, he tama katoa. Kua mate noa atu a Whare engari kai te noho tonu i a ia, ā wairua nei. He ahakoa te¯nei taumahatanga kai te hāpori tonu nei a Bernie e tukituki whenua ana – he ahakoa i pirau e¯tehi hua ka momona hoki e¯tehi hua ehara nōna te he¯ engari ko te tōrangapū ake. Kai te momona te waerenga i Apumoana. Nā Bernie rāua ko Whare te ringa kaha kia whakaewa ai te kaupapa whakatupu kai i Apumoana nei. Kai te hetiheti tonu a Bernie i te¯ nei whenua ā moroki noa nei. Nō te tau 1952 ka hokona a Bernie te¯tehi p¯ihi whenua i te rori o iles ka timataria te waihanga whare mō rāua. Nō te tau 1964 ka ea katoa ngā werawera. Nō te tau 2017 ka pau tō na kā inga ki te kā pura, kāore te¯tehi kame i ora, ka hunuku a Bernie ki ngā whare kaumatua i Apumoana ka noho mai i kō nei kia oti kau te waihanga i tō na kā inga hou. He ahakoa ko te keke, te tiamu me te takakau te pakinga o ōna pāpāringa rānei ko te atawhai i ngā hua o te rākau me te whenua, kua riro katoa tōna ngākau i te mahanatanga o te kūmara. Na¯ Raimona Inia te¯nei pu¯rongo i whakama¯ori

Images:

© PressReader. All rights reserved.