Publication:

Rotorua Weekender - 2021-11-26

Data:

Te Kete Rokiroki a Whakaotirangi

KAHU KI ROTORUA

Etū ana ahau ki runga o te waerenga nui o Te Puea i te atatū rearea te pakinga o ōku pāpāringa. Kāre e tino tawhiti atu i te r¯ıpekatanga rori e ahu atu nā ki Whakatāne. Ko Rākaunui e ai ki te māramataka Māori te pō nei koia te wā tika ki te whakatō kai. Mangū ana te whenua i ngā tini tangata kua puta mai ki te awhina. Kai kōnei te kura a Raukura, kai kōnei hoki a Kaitao Rotohokahoka me te tini hoki o ngā pou hāpai nō te hāpori me te pākihi nui a Kai Rotorua. Kua wāia ke¯ ngā manu o te hāpara ki te tangata, kāre he aha ki a rātou ka tāketekete kau ngā koroh¯ı mako. Ki te whenua nei, he mahi kai te haere, engari mā te tikanga anō te ohu e arahi. Ka whakahope atu ai ahau ki te ohu e ahu nā ki te māra, kātahi au ka māhara ake , e tai, pai ke¯ atu pea ngā kamūputu te¯nā i ōku hānara māwhero – heahea hoki. Whoi anō – he māeneene nō te whenua kāhore he take tāku ki te tuki whenua mā te rangatahi ke¯ e mahi. Ko te mana tiaki i ngā tupu e toru mano kai te¯tehi whānau nō Hapan¯ı ka awhinatia e ngā pou-hapai o Kai Rotorua te koroua nei a Te Rangikaheke Kiripatea ki te neke i te¯tehi ipu para k¯ı i te wai ka haria ki te wākena tō e noho iti nei ki muri o te tarakihana rikiriki. Ka whakatata atu rā tou ki te wā hi mahi ka riringihia te ipu nui ki ngā pākete rikiriki ka whakanōhia ngā pākete ki tāhaki o ngā ahu. He pouako a Whaea Tiaho nō Raukura māna te karakia, he ahakoa ehara i te ao tawhito te karakia kai te mau i te wairua o te ao tawhito. Ka kauwhautia te pūrākau a Ngai Te Arawa mō te takenga mai o te kū mara me ngā tini kai a ngā tūpuna ka whakatauk¯ıtia ake te kōrero a Whakaotirangi , inā te kete rokiroki a Whakaotirangi. Ka tae mai ki ahau te poupou o Whakaotirangi e tu ngangahū kau ana i te poho o tō tātou whare runanga o Wāhiao. ( Kai te kaha keremetia a Whakaotirangi e Tainui waka e rua, e rua i runga i te ngākau māhaki me te wairua hāneanea ngā kereme nei) kāti ake, ka tae noa ki te pito whakamutunga o tana kauwhau ka hoki mai e¯tehi maumaharatanga nōna e taiohi ana; kāua rawa e takahia ngā tipu, he kai kāre e tika ana kia takahia te kai – he whakaparanga te¯nā. Tū mai a Te Rangikaheke me te ako tika i ngā taipakeke ki te whakatō kai. Ka oti ana tana whakaako ka hoki atu mā ua ko Te Rangikaheke ki te kāuta ki te kōrero, ki te kai tahi ka māoriori te noho. Hai tāna, i pakeke haeretia ia me te kūmara. Nō rātou nō Te Ure o Uenukukopako ngā waerenga kūmara ki Mokoia, e toru eka hoki ki Pikirangi nō tōna matua tāne nō mua tonu i te huringa hai tauranga whakarererangi mō Rotorua. Ko te whakahonohono tangata ki te whenua ki a Papatūānuku te aroha nui o tana mahi. Ka t¯ımataria ai a Kai Rotorua e rima o ngā tau kua pahemo atu ki te whakatō kai, nā i te wiki kōtahi ka oti i ngā pou awhina te whakatō i ngā māra e ono tekau mā waru. Nā rāua ko Jasmin Jackson, he tohunga kai tika ia, a Kai Rotorua i whakaara ake i te tau e rua mano tekau mā ono i muri rawa i te otinga o te whakatō kai i ngā māra e ono tekau mā waru. “Ia rā ka puta mai te whitu tekau o ngā tangata awhina he aroha noa”. He whakangākau atu a Kai Rotorua ki te Kaunihera o Rotorua ki a Fonterra me te Bay of Plenty Regional Council. I te hui matua i tu ki Toi Ohomai i ngā wiki tata kua pahemo atu, ka whāki atu tana whakahekenga i tana tū ranga matua engari ka noho tonu ia hai pou-whakahaere. E mea ana te kōrero, “ka haere te mātātahi ka noho te mātāpūputu”. He mutunga kore o te kaupapa kāinga māra kātahi nei a Te Rangikahaeke ka hoki mai i Murupara kua oti anō i a ia ngā māra e toru tekau. He pākihi nui a Te Puea Orchard ka hauhaketia ngā kūmara ka hokona. Nā Carl me Cheryl Dibley te pākihi nei engari kai te kaumatuatia rāua he kore hiahia nō ā rāua tamariki ki te hāpai ake i te pākihi he ahakoa kai te hiahia whakatā tūturu rāua. E whā ira rima heketa te rahi o te whenua nei ka pai ke¯ atu me¯nā ka hokona e Kai Rotorua te whenua hai tā Te Rangikaheke. Ko te¯tehi o ōna whakaaro tūārangi hai hoko i te whenua nei, ko te waihanga i te¯tehi ture tātai ā kūmara nei he ahakoa he whakaaro nui kua t¯ımatahia te kimikimi ā pūtaiao nei me pe¯whea e tūtuki ai te moemoeā. Ko te kimi me pe¯whea e ora roa ai te kūmara kia kāua rawa te kai e p¯ırau te¯tehi anō o āna kaupapa, nō te wiki tonu nei kai te whakamanuwhirongia e ia te¯tehi kāmura e pū kenga nui ki te whakatū whare ā hemp-crete nei nō Whakaoriori te¯nei tangata.” Ko taku hiahia ki te whakatū rua kū mara ā hemo-crete nei engari kia tū ki runga ake i te whenua koia te pae tawhiti”. Me Māori nei te wāhi e ora tika ai te kūmara kia kāua e pirau. I tapaina ko Te Puea Orchard i te tūtakihanga o Te Puea Herangi me Tā Apirana Ngata i te tau kotahi mano e whā tekau i kōnei tonu. Nā te hū o Rotomahana i te tau kotahi mano e waru rau waru tekau mā ono kua mōmona te whenua. Hei Te Rangikaheke , taputapu ke¯ a Carl Dibley ki te mahi whenua ki te tiaki whenua he tino tohunga ia ki te kōrero oneone me āna h¯ıtoria katoa. Kai te whakamātauria e rātou te¯tehi whā riki kō aka hai whakatā hangia atu te whā riki kirihou mangū nei. Ko te rapu rautaki patu rāpeti hoki te¯tehi anō kaupapa . Kai te pae e rua mano rua tekau mā rua ke¯ a Te Rangikaheke ināianei i runga i te hākoakoanga o te ngākau ki te oranga tonutanga o te¯nei kaupapa. Hai whakakotahi te Hapan¯ı me te ao Māori kua whakaarohia e ia te¯tehi kaupapa e k¯ıa nei ko te , Taniwha and Dragon festival’ hai te Matariki whakarewa ai te¯nei kaupapa nui. Nā te kūmara anō te hāpori i whakakotahi i Rotorua. “Ka nui taku hiahia ki te whakapakari i te aka kū mara me¯nā koe e nganā ana ki te¯nei kaupapa nau mai ki te māra kai”. “E waru mano te maha o ngā tangata whakatō kūmara he timatanga kau te¯nei koina taku pirangi nui kia tukuna ā hau pūkerikeri atu nei te kō rero ki ngā tō pito katoa o te motu”. Na Raimona Inia tenei purongo i whakamaori

Images:

© PressReader. All rights reserved.